Wilbur Smith

Wilbur Smith – angielski pisarz, urodzony 9 stycznia 1933 w Broken Hill w Rodezji Północnej(obecnie Zambia w Afryce Þołudniowej). Po ukończonych studiach na Rhodes University w RPA został dziennikarzem. Jednak namowy ojca skłoniły go do wykonywania zawodu księgowego. Ale napisał i opublikował swoją pierwszą powieść „Gdy poluje lew” w 1964 roku. Po jej sukcesie zaczął […]

Monika Szwaja

Monika Szwaja to polska pisarka, urodziła się w 1949 roku. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie w Poznaniu. Po studiach została dziennikarką telewizyjną. Obecnie mieszka w Szczecinie i pisze wspaniałe książki. Ma swoje wydawnictwo SOL. Kocha muzykę klasyczną, folk irlandzki i szanty. Autorka w swoich książkach opisuje życie jakie toczy się w środowisku telewizyjnym, z którego się […]

Julia Hartwig laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

25 października w centrum Kongresowym ICE w Krakowie przyznano Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Nie było zaskoczenia – nagrodę otrzymała Julia Hartwig za tomik wierszy „Zapisane”, o czym od dawna mówiono w kuluarach. Urodzona w 1921 roku Julia Hartwig jest poetką, eseistką, tłumaczką literatury francuskiej i autorką książek dla dzieci i słuchowisk radiowych.