Wilbur Smith

Wilbur Smith – angielski pisarz, urodzony 9 stycznia 1933 w Broken Hill w Rodezji Północnej(obecnie Zambia w Afryce Þołudniowej). Po ukończonych studiach na Rhodes University w RPA został dziennikarzem. Jednak namowy ojca skłoniły go do wykonywania zawodu księgowego. Ale napisał i opublikował swoją pierwszą powieść „Gdy poluje lew” w 1964 roku. Po jej sukcesie zaczął […]